uster 1

USTER® TESTER 6

The Total Testing CenterTM

ONE breakthrough innovation


USTER® TESTER 6 – The Total Testing CenterTM

Bao quát toàn bộ phân đoạn sản xuất, đảm bảo chất lượng cao nhất

Screenshot 175
  • USTER® Máy kiểm tra độ đều – cánh cổng đến với ‘Total Testing’
  • USTER® QUALITY EXPERT – nền tảng cho quản lý nhà máy kéo sợi với chất lượng trong tâm trí
  • Assistant Q – như là một nhân viên thông thái với 65 năm kinh nghiệm
Screenshot 176

Cảm biến CS (điện dung) mới nhất của USTER®

Screenshot 177
  • Độ chính xác và độ tin cậy cao nhất với tốc độ thí nghiệm tới 800 m/phút
  • Bao gồm chỉ số nổi tiếng “U%” và CVm, so sánh trực tiếp với USTER® STATISTICS
  • Nêu bật các vấn đề về chất lượng với lỗi chu kỳ, giảm thiểu các khiếu nại của khách hàng

Bức tranh toàn diện về độ xù lông

Cảm biến OH đo giá trị xù lông H-value

Screenshot 178

Tiêu chuẩn thế giới trong các hợp đồng mua sợi

Cảm biến HL cung cấp giá trị mới S3u

Screenshot 178

Chỉ số cho chi tiết xù lông

Cả hai cảm biến đều cần cho việc phân loại sợi theo các cấp


Cảm biến HL –
Chiều dài xù lông

  • Nguyên tắc đo mới
  • Dựa vào độ dài thật của xù lông
  • Cung cấp chỉ số S3u, S1+2u và phân loại theo 7 cấp chiều dàiUSTER® TESTER 6 – The Total Testing CenterTM

The Total Testing CenterTM
Hệ thống quản lý nhà máy kiểu mới


USTER® TESTER 6 – The Total Testing CenterTM

Trợ lý Assistant Q


USTER® TESTER 6 – The Total Testing CenterTM

Phân tích toàn diện


USTER® TESTER 6 – The Total Testing CenterTM

Chuẩn đoán của trợ lý Q về chất lượng sợi


USTER® TESTER 6 – The Total Testing CenterTM

Bề mặt không đều ở vải


USTER® TESTER 6 – The Total Testing CenterTM

Chuẩn đoán của trợ lý Q về chất lượng sợi


USTER® TESTER 6 – The Total Testing CenterTM

Lỗi điểm dầy và mỏng hiển thị trong vải và quần áo


USTER® TESTER 6 – The Total Testing CenterTM

Dự đoán chất lượng sợi từ trợ lý Assistant Q
Bề mặt vảiUSTER® TESTER 6 – The Total Testing CenterTM

Dự đoán chất lượng sợi từ trợ lý Assistant Q
Chống vón


USTER® TESTER 6 – User Experience

Phát hiện và thông báo nhanh khi NEP thay đổi ở máy ống


USTER® TESTER 6 – User Experience

Mở rộng khả năng phân tích khi kết nối thiết bị mới
AFISPRO2