Địa chỉ

My Hao int’l trading co.,Ltd
79/13 Phạm Thái Bường,
Phú Mỹ Hưng , Tân Phú,
Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

E-mail

info@myhaovn.com